Slider

Wat is de meerwaarde van een DISC gedragsanalyse?

Bekijk de DISC analyse

Een DISC gedragsanalyse, ook wel een DISC analyse of DISC test genoemd, is een instrument waarmee gedrag wordt geanalyseerd. Het is een weergave van de wijze waarop wij de dingen doen zoals we ze doen en de manier waarop wij op onze omgeving reageren. Hierbij gaat het niet om goed of fout, het gaat erom hoe wij ons gedragen in bepaalde situaties.

Wat houdt een DISC analyse precies in?

De analyse is gebaseerd op de theorie achter het DISC model. Aan de hand van een online vragenlijst worden de gedrags- en communicatievoorkeuren van de respondent in kaart gebracht. Dit vertaalt zich vervolgens naar een overzichtelijk profiel.

De theorie achter DISC

Het model is opgebouwd uit twee assen: introvert versus extravert en mensgericht versus taakgericht. Door deze assen te combineren ontstaan er vier kwadranten van gedrag. Ieder staat voor een eigen gedragsstijl, te noemen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Deze worden ook wel omschreven met de kleuren rood, geel, groen en blauw. Het is ook om deze reden dat de DISC gedragsanalyse in de volksmond ook wel bekend staat als de DISC kleurentest.

Meer een analyse dan een test

Het woord test insinueert dat er een goed of fout kan zijn. Dat je kunt slagen of zakken. Om die reden spreken wij liever over een gedragsanalyse. Het biedt een kader om ontwikkelgesprekken aan te gaan, maar het is niet raadzaam om het als harde waarheid te zien. Dit nodigt naar onze mening teveel uit tot het denken in hokjes. Voor meer informatie over het DISC model, de DISC kleurentest of het DISC profiel verwijzen we je graag naar de pagina’s die hiervoor ingericht zijn.

>> Wat is het DISC model? <<
>> Wat is de DISC kleurentest? <<
>> Hoe ziet een DISC profiel eruit? <<

Wat meet de DISC gedragsanalyse?

  • Dominantie: de manier waarop iemand omgaat met problemen of uitdagingen.
  • Invloed: de manier waarop iemand anderen overtuigt van zijn of haar mening.
  • Stabiliteit: de manier waarop iemand omgaat met veranderingen.
  • Conformisme: de manier waarop iemand met procedures en regels omgaat.

Iedereen heeft elk van deze vier gedragsstijlen in mindere of meerder mate in zich. De persoonlijke gedragsstijl van een respondent bestaat uit een combinatie van scores op elk van de vier DISC stijlen.

Hoe hoger iemand op één of meerdere van deze stijlen scoort, hoe waarschijnlijker het is dat dit gedrag zichtbaar is voor de omgeving. De DISC gedragsanalyse schept een helder beeld over de gedragsstijlen die in meer of mindere mate bij een individu aanwezig zijn.

Coachen of trainen met behulp van de DISC gedragsanalyse?

Als coach of trainer kan je er veel baat bij hebben om een DISC gedragsanalyse bij jouw ontwikkeltrajecten met teams of coachees in te zetten. Alles wat iemand doet, valt namelijk onder gedrag. Ontwikkeling begint naar onze mening bij (zelf)inzicht en bewustwording. Met een gedragsanalyse breng je kwaliteiten in kaart, maar ook de wijze van communiceren, aandachtspunten en de manier waarop iemand het beste aangestuurd kan worden. Vanuit dat inzicht kan je de sterke kanten van een coachee verder uitbouwen en verbeterpunten ontwikkelen. Naast het analyseren van gedrag, kan het ook heel nuttig zijn om drijfveren te achterhalen.

>> Wat zijn drijfveren? <<

De combinatie tussen DISC en drijfveren zorgt voor verdieping en dat kwartjes vallen. Naast wat iemand doet, krijg je met de drijfveren ook zicht op het waarom achter het handelen. Klik op onderstaande link wanneer je een voorbeeld van een combinatieanalyse DISC en drijfveren wilt zien.

>> Bekijk hier een voorbeeldanalyse. <<

Wil je de DISC gedragsanalyse in gaan zetten?

Ben je coach of trainer en lijkt het je interessant om te gaan werken met de DISC gedragsanalyse? Je kan de analyses van HRM Profielen inzetten wanneer je gecertificeerd bent voor DISC. Dit hoeft niet per se bij ons te zijn, maar wij hechten wel veel waarde aan het correct toepassen van onze analyses. Wil je weten of jouw certificering voldoet? Wij overleggen het graag met je. 

Er is bij HRM Profielen de mogelijkheid om een DISC certificeringstraining te volgen. Tijdens de training leer je hoe je de DISC interpreteert en duidelijk kunt uitleggen aan teams of individuele respondenten. Ook ervaar je hoe je de analyse op een professionele en vooral praktische manier in kunt zetten binnen jouw werk.  Naast de DISC analyse bieden wij ook de drijfverenanalyse en de teamanalyse DISC aan.

Heb je interesse in één van onze producten of diensten? Of wil je weten of jouw certificering voldoet aan de standaarden van HRM Profielen? Stel jouw vraag via het contactformulier, mail direct naar info@hrmprofielen.nl of neem telefonisch contact op via 085 976 9741. We helpen je graag verder.

Anderen bekeken ook

Drijfveren, waar kom jij je bed voor uit?
De vijf factoren van werkgeluk
De onjuiste aannames van DISC