Slider

Welke kleur ben ik?

Welke DISC kleur ben ik HRM Profielen

Welke kleur ben ik? – misschien wel de meest gestelde (foute) vraag met betrekking tot DISC. En mogelijk heb je deze vraag ook weleens aan jezelf of anderen gesteld. Het is echter een misvatting dat je een kleur bent. De kleuren zeggen niets over je persoonlijkheid en DISC is ook geen glazen bol waarmee we de toekomst kunnen voorspellen.

Wat heb je er dan wel aan? De kleuren geven je inzicht in en maken je bewust van je gedragsvoorkeuren. Wat is jouw basis- en responsstijl? Oftewel: Hoe gedraag jij je als je ontspannen bent en wat laat je als bewust gedrag zien zoals bijvoorbeeld op de werkvloer? Door veel (HR)professionals wordt er gebruik gemaakt van de DISC analyse om deze gedrags- en communicatievoorkeuren in kaart te brengen.

Hoewel het verschillende benamingen heeft, gaat het in alle gevallen om een (HR)instrument welke je in kunt zetten bij ontwikkeltrajecten op het gebied van onder andere:

Het geeft dus géén antwoord op de vraag: Welke kleur ben ik? Vanuit HRM Profielen besteden we hier veel aandacht aan binnen onze certificeringstraining. We willen dat wanneer je aan de slag gaat met onze analyses je echte impact kunt realiseren. Het is daarom van groot belang dat je de theorie goed weet te interpreteren.

Daarnaast is het goed om te beseffen dat het om een zelfperceptie gaat. Het is hoe die persoon zichzelf ziet, zo wordt namelijk ook de vragenlijst ingevuld. Hier kan je het gesprek over aangaan om het beeld te verduidelijken. Zorg er dan ook voor dat je als professional iemand niet met een kleur labelt.

Maar wat zeggen de kleuren dan wel?

DISC model: wat kan ik ermee?
Het DISC model onderscheidt vier gedragsstijlen en worden aangeduid met de letters DISC. Elke gedragsstijl heeft zijn eigen herkenbare kleur. Waar staan de letters voor en welke kleur hoort erbij?

  • De letter D staat voor Dominantie en wordt in kaart gebracht aan de hand van de rode kleur. Het meet de wijze waarop iemand omgaat met problemen en uitdagingen.
  • De letter I staat voor Invloed en wordt in beeld gebracht aan de hand van de gele kleur. Het meet de manier waarop iemand invloed uitoefent en anderen beïnvloedt.
  • De letter S staat voor Stabiliteit en kan je herkennen aan de groene kleur. Het meet de wijze waarop iemand reageert op veranderingen en tempowisselingen.
  • De letter C staat voor Conformisme en herken je aan de kleur blauw. Het meet de wijze waarop iemand omgaat met procedures en regels.

Zoals je merkt, spreken we hierboven over wat de kleur meet en dus niet over hoe je weet welke kleur je bent. Je bent en zal nooit een kleur zijn.

Wel is het aannemelijk dat je een bepaalde kleur in gedrag bij de één beter zal herkennen dan bij de ander. Het is dan ook wel voor te stellen dat er soms op die manier gesproken wordt.

Het biedt namelijk een uniforme taal die voor iedereen te begrijpen is, juist door die herkenbare kleuren!

En dat is dan ook de kracht van het werken met DISC.

Hoe herken je de verschillende DISC kleuren?

Elke kleur heeft zijn eigen kenmerken, kwaliteiten en valkuilen. Vaak hoor je de opmerking; ‘jij bent rood’ of ‘zo doen blauwe mensen altijd’. Deze opmerkingen zorgen ervoor dat het ook weleens geassocieerd wordt met hokjes denken.

Iedereen heeft meerdere stijlen in zich en kan gedrag ook waar nodig aanpassen. Er zijn dus overheersende en minder overheersende gedragsstijlen. Het is nuttig om de verschillende kleuren bij jezelf en anderen te herkennen. Het vergroot het onderlinge begrip en het geeft inzicht in jouw voorkeuren qua gedrag.

Allemaal leuk en wel, maar nu wil ik weten welke kleur ik ben.

Welke kleur ben ik? Een DISC grafiek biedt een basisantwoord op deze vraag.
Een terechte vraag, je was namelijk op zoek naar een antwoord hierop. Helaas geven we je nog steeds geen eenduidig antwoord hierop. We kunnen je wel meer inzicht bieden in de verschillende gedragsstijlen. Bekijk hiervoor de verschillende pagina’s die we hebben ingericht:

Iedereen beschikt over de vier verschillende DISC stijlen. De mate waarin verschilt per persoon. Hoe hoger een bepaalde stijl bij iemand gemeten wordt, hoe aannemelijker het is dat je de kenmerken kunt waarnemen. Door inzicht in de voorkeurstijlen, weet je waar je sterke punten liggen en wat aandachtspunten kunnen zijn. Ook kan het bijdragen om het onderlinge begrip te vergroten. Door te weten hoe het voor de ander werkt, kan je daar in je communicatie en benadering op aansluiten. Dit komt in veel gevallen de samenwerking ten goede.

De analyse geeft je geen waarheden. Het biedt een kader waarover je het gesprek aan kunt gaan. Het is dus mogelijk dat je het ergens wel of juist niet mee eens bent. Juist door te onderzoeken hoe het voor jou werkt, zorg je voor waardevolle inzichten. Het is het gesprek hierover dat voor de echte verdieping zorgt.

Hoe voorkom je het denken in hokjes bij DISC?

Er zijn naar onze mening twee praktische manieren om de kans te verkleinen:

  1. Zorg dat je de juist kennis in huis hebt. Een onjuiste aanname ligt altijd op de loer. Blijf daarom altijd oefenen en onderhoud deze kennis.
  2. Binnen bepaalde werkgebieden is het ons advies om verdieping aan te brengen door middel van de drijfverenanalyse.

Hoe vergroot ik mijn kennis over DISC?

- HRM Profielen

Er zijn meerdere boeken over DISC verschenen en ook valt er online veel informatie te halen. Hoewel het kennis geeft over de theorie van DISC, leert het niet hoe je er als professional mee kan werken. Daarom werkt HRM Profielen alleen met professionals die gecertificeerd zijn voor DISC. Deze certificering zorgt ervoor dat de analyses juist geïnterpreteerd worden en dat deze zo ingezet worden dat het recht doet aan degene die de analyse heeft ingevuld. Op deze manier haal je het meeste uit de DISC analyse en stelt het je in staat om de nuance aan te brengen waar nodig.


Gecertificeerd partner worden van HRM Profielen?

 

Wat zijn drijfveren?

De drijfveren van spranger zorgen voor een verdiepend antwoord op de vraag: Welke kleur ben ik?
Waar het bij DISC gaat om wat iemand laat zien, zeggen de drijfveren iets over waarom iemand doet zoals hij of zij doet. Drijfveren worden ook wel de ‘verborgen motivatoren’ genoemd omdat het voor anderen vaak minder zichtbaar is. De drijfverenanalyse meet de unieke kwaliteiten die iemand heeft.


Bekijk de drijfverenanalyse van HRM Profielen

 

Anderen bekeken ook:

De onjuiste aannames van DISC analyses

De combinatie maken tussen DISC en drijfveren

DISC en de perfecte teamsamenstelling