Persoonlijke ontwikkeling

Investeer als organisatie in de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. De wereld om ons heen verandert namelijk snel. Doe je als organisatie niet mee, dan sta je stil. En stilstand is achteruitgang. Van organisaties vraagt dit aanpassingsvermogen en wendbaarheid.

Medewerkers presteren het beste wanneer zij werk doen dat hen voldoening geeft. Werk dat energie oplevert in plaats van kost. Dit draagt vervolgens bij aan de directe betrokkenheid van de medewerkers en daarmee het succes van de organisatie. Hoe creëer je betrokkenheid in de organisatie? Door medewerkers inzicht in zichzelf te geven, creëer je bewustwording. Vervolgens kun je vanuit zelfinzicht en bewustwording werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Wat is persoonlijke ontwikkeling en waarom investeren in persoonlijke ontwikkeling?

Wat is persoonlijke ontwikkeling?

Er zijn veel verschillende definities met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling. Als HRM Profielen omschrijven we het als volgt:

Jezelf ontwikkelen in de door jouw gewenste richting waardoor jij dat (werk) kunt doen wat jou voldoening en energie geeft.

In de huidige tijd gaat het niet meer alleen om kennis en/of opleiding. Het belang van softskills in de organisatie groeit. Bijvoorbeeld om als mens effectief te kunnen communiceren, in verbinding te kunnen zijn met anderen en om je bewust te zijn van jouw rol binnen een team.

Waarom in persoonlijke ontwikkeling investeren om je organisatie te laten groeien?

Onze visie is dat persoonlijke ontwikkeling niet gezien moet worden als optie, maar als must om relevant en wendbaar te blijven als organisatie en als mens. Medewerkers die werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, zullen meer werkplezier ervaren en daarmee het succes en de continuïteit van organisaties vergroten. Een duidelijke visie vanuit de organisatie op persoonlijke ontwikkeling is hierin de basis. Maar ook een actief HRM-beleid dat hier op stuurt is onmisbaar.

Waarom in persoonlijk leiderschap investeren om je organisatie te laten groeien?

Niet alleen investeren in nieuwe kennis en/of vaardigheden is belangrijk, maar ook Persoonlijk leiderschap. Dit houdt in: het vermogen om leiding te nemen over je (werkzame) leven, dus regie nemen over je eigen keuzes en gaan voor je idealen. Als medewerkers bewuster kiezen voor een specifieke functie binnen een bepaalde organisatie, zorgt dat voor een duurzame werkrelatie. Dat maakt de onderlinge betrokkenheid sterker en kan uitstroom en verzuim verlagen.

Inzicht en bewustwording voor persoonlijke ontwikkeling aan de hand van DISC en drijfveren

De vier stappen van persoonlijke ontwikkeling

1. Zelfinzicht en bewustwording

Wie ben je en waarom je doe je wat je doet? Meten waar je nu staat en wat je nodig hebt om het beste uit jezelf te halen. Dit betekent voor jouw mensen het krijgen van inzicht in hoe zij reageren op hun omgeving (de wereld en mensen om zich heen) en waarvoor zij echt gemotiveerd zijn.

Inzicht krijgen in iemands gedragsvoorkeursstijlen en wat iemands drijfveren zijn kan heel waardevol zijn. Mensen leren hiermee onder andere meer over hoe zij graag communiceren met anderen, welke kwaliteiten bij hen zichtbaar zijn, welke ontwikkelpunten zij hebben en wat belangrijk is in de aansturing door een leidinggevende. Maar ook in welke teamrol zij goed zouden passen. Met het meten van drijfveren, krijg je inzicht in het waarom achter het gedrag. Wat motiveert medewerkers en waar krijgen zij energie van.

2. Inzicht in anderen

“Begrijp eerst voor je begrepen wilt worden” (Stephen Covey). Vanuit zelfinzicht en bewustwording is een volgende stap in persoonlijk leiderschap; het inzicht in anderen. Dit helpt om de ander beter te begrijpen, waardoor je effectiever met elkaar om kunt gaan. Wat je kunt aanleren is om het voorkeursgedrag van een collega of werknemer te herkennen om hier vervolgens op af te stemmen. Voorkeuren van anderen herken je bijvoorbeeld aan de leiderschapsstijl, gedrag onder druk, non-verbale communicatie, maar ook aan het type vragen dat de ander stelt.

DISC trainer of coach worden? - Certificeer jezelf in één dag via HRM Profielen.

3. Afstemmen en verbinden met anderen

Vanuit inzicht in anderen kan je beter op de ander afstemmen en verbinding maken. Het stelt je in de gelegenheid om effectiever met elkaar te communiceren. Hierbij is het essentieel dat jij effectief inspeelt op de voorkeursstijlen van de ander en aansluit op dat wat diegene belangrijk vindt. Door begrip te hebben voor en rekening te houden met je gesprekspartner, kun je de ander op effectieve wijze feedback geven. Hierdoor kan je de samenwerking binnen een team verbeteren. Maar het kan ook helpen om effectiever samen te werken als leidinggevende met medewerkers.

4. Ontwikkelen en groeien

Wanneer mensen inzicht hebben in wat hen werkelijk motiveert en waar hun voorkeuren liggen, worden zij zich nog zelfbewuster. De combinatie van drijfveren en gedrag bepaalt wat iemand belangrijk vindt en nastreeft en hoe dit aangepakt zal worden. Door medewerkers inzicht  te geven in hun gedrag en drijfveren, kan je hen als leidinggevende gerichter ondersteunen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ontwikkeling begint met (zelf)inzicht en bewustwording

Welke instrumenten kan je gebruiken?

Bekijk de DISC analyse kleurentest persoonlijkheidstest gedragsanalyse

DISC-analyse

De DISC-gedragsanalyse brengt de voorkeursstijlen in kaart. Het geeft inzicht in de verschillende gedragsstijlen die iemand laat zien. Wat zijn de kwaliteiten en wat zijn de ontwikkelpunten?

Bekijk de drijfveren analyse kleurentest persoonlijkheidstest gedragsanalyse

Drijfverenanalyse

Breng de meest belangrijke innerlijke motivatoren in kaart aan de hand van de drijfverenanalyse. Krijg inzicht waarom iemand bepaalde dingen juist wel of juist niet doet en wat degene drijft in zijn of haar leven. Wat motiveert jouw mensen?

Bekijk de teamanalyse DISC van HRM Profielen

Teamanalyse DISC

Stel de teamanalyse samen uit verschillende DISC-analyses. Krijg inzicht in de samenstelling van het team, hoe is het team opgebouwd en waar liggen nog kansen? Wat maakt jouw team sterk?