Slider

Privacy statement

HRM Profielen is een Nederlands bedrijf dat zich richt op het vermarkten en inzetten van assessments.
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij enkele persoonsgegevens. De privacy van onze
klanten, websitebezoekers en overige relaties wordt door ons gerespecteerd en nemen wij zeer
serieus. In deze privacyverklaring informeren wij je over de privacy aspecten van onze dienstverlening
en van onze website. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van HRM Profielen.

De wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan voldoet aan de eisen van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van deze website en onze diensten
geef je aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HRM Profielen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van HRM
Profielen. Wij verwerken persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Er zijn persoonsgegevens
die je actief aan ons hebt verstrekt en er zijn persoonsgegevens die automatisch aan ons worden
verstrekt door het accepteren van cookies op onze website. Hieronder volgt een overzicht van de
persoonsgegevens die door HRM Profielen worden verwerkt.
Bij het bezoek van onze website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Je internetbrowser en apparaat type

Bij het aanvragen van informatie via onze website of telefonisch worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • Gespreksverslag n.a.v. het telefoongesprek of mailwisseling

Bij inschrijving van een certificeringstraining en/of het aanmelden als netwerkpartner teneinde
gebruik te maken van onze diensten en het uitzetten van bestellingen (assessments):

 • Voor- en achternaam
 • Contact gegevens zoals e-mail adres, telefoonnummer en postadres
 • Bedrijfsgegevens en functietitel
 • Factuurgegevens

Bij het gebruik maken en invullen van de assessments van HRM Profielen worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam en functietitel
 • E-mail adres
 • Resultaten in de vorm van een rapportage na invulling van de vragenlijst(en)

Privacy van kinderen en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van respondenten die jonger zijn
dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. HRM profielen verzamelt of bewaart
dan ook geen informatie van diegenen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar.

HRM Profielen levert verder geen diensten waarvoor verwerking van bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens noodzakelijk is. Wij zullen dan ook niet naar deze gegevens vragen en zij hoeven
niet te worden verstrekt.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige of gevoelige persoonsgegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons
op via info@hrmprofielen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De doeleinden van het verwerken van de persoonsgegevens

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel.
Hierbij kan je onder andere denken aan de volgende doeleinden:

 • Om met je in contact te komen
 • Voor het zenden van nieuwsbrieven of acties
 • Om informatie toe te zenden naar aanleiding van jouw interesse in onze dienstverlening
 • Om afspraken n.a.v. telefonische gesprekken vast te leggen
 • Om je in te schrijven voor een certificeringstraining
 • Om een account bij HRM Profielen voor je in te richten
 • Voor het versturen van inloggegevens voor je account
 • Voor het toesturen van een link om een assessment in te vullen
 • Voor het ter beschikking stellen van de rapportages aan de klant die deze heeft uitgezet
 • Voor het versturen van gemaakte assessment (rapportage)
 • Voor het samenstellen van een teamanalyse (a.d.h.v. je DISC-rapportage)
 • Voor het versturen van de facturen
 • Voor gebruik en verbetering van onze website en diensten

Wat zijn cookies en hoe gebruikt HRM Profielen ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling
dat deze browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies
van hrmprofielen.nl kunnen jouw computer, mobiele telefoon of tablet of de bestanden die op je
computer staan niet beschadigen.

Technische cookies

Bij het gebruik van hrmprofielen.nl worden eigen cookies van HRM Profielen geplaatst. Alleen HRM
Profielen heeft toegang tot die cookies. Wij plaatsen technische cookies die noodzakelijk zijn om de
site van hrmprofielen.nl te laten werken. Daarnaast maken wij gebruik van zogenaamde sessiecookies. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen bevat geen naam- of adresgegevens of
andere persoonlijke gegevens en de cookies worden verwijderd zodra je het gebruik van
hrmprofielen.nl beëindigt. HRM Profielen kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen
aan de behoeftes van de bezoekers.

Tracking cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij een tracking cookie van Mailblue op jouw apparatuur. De
Mailblue tracking cookie herkent bezoekers, registreert voorkeuren van bezoekers, ziet welke pagina’s
er bezocht worden, maakt contactprofielen aan van de bezoekers om de beste website ervaring te
creëren en verstuurt (geautomatiseerde) e-mails. Voor meer informatie kun je het privacy statement
van Mailblue doornemen.

Cookies van derde partijen

HRM Profielen gebruikt diverse tools van Google op haar website. Zo gebruiken we Google Analytics
voor het meten van het bezoek op onze website. Met behulp van de cookies die wij plaatsen maken
wij onze website nog gebruiksvriendelijker. Via Google search kun je nog makkelijker door onze
website zoeken. Via Google Adwords kunnen we zien welke advertenties leiden tot welke activiteiten
op onze website. Op die manier kunnen we onze online uitgaven het meest gericht inzetten.

Verwijderen cookies

Je kunt bij de instellingen van jouw browser aanpassingen doorvoeren, zodat je tijdens jouw volgende
bezoek aan hrmprofielen.nl geen cookies ontvangt. Let op: In dat geval kan het gebeuren dat je niet
van alle mogelijkheden van hrmprofielen.nl gebruik kunt maken of dat je geen gemakkelijke toegang
hebt tot (onderdelen van) hrmprofielen.nl. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het
beste jouw browser instructies of de Help functie van jouw browser raadplegen.

Beveiliging en bewaartermijn persoonsgegevens

HRM Profielen neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo maakt HRM Profielen gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Alle gegevens
met betrekking tot de assessments worden op een beveiligde server binnen de EU (Spangeren)
bewaard. Als je het idee heeft dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit
privacy statement.

Wanneer jouw persoonsgegevens nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensterlening zullen deze
worden bewaard tot het moment waarop jij je uitschrijft of aangeeft geen gebruik meer te willen
maken van onze diensten. Dit geldt ook bij inschrijving van onze nieuwsbrief.
Persoonsgegevens en de rapportages van de assessments bewaren wij voor een periode van maximaal
vijf jaar. Voor financiële gegevens die wij nodig hebben voor de belasting, geldt een wettelijke periode
van zeven jaar.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

HRM Profielen deelt jouw persoonsgegevens aan derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van
onze dienstverlening. Denk hierbij aan klanten die vanuit eigen account jouw gevraagd hebben om de
analyse in te vullen. Zij hebben de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in de vorm van de
rapportage te gebruiken. Ook hebben zij de mogelijkheid om de rapportage van je DISC-analyse te
verwerken in een teamanalyse.

Het beheren van een klantenaccount en het beheren van de assessments met de daarbij behorende
persoonsgegevens en rapportages doen wij in nauwe samenwerking met JDI gevestigd in Spangeren.
JDI heeft alle nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG wet om te kunnen waarborgen
dat jouw persoonsgegevens veilig verwerkt worden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking
van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HRM Profielen en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw
genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van
je persoonsgegevens sturen naar info@hrmprofielen.nl Wij zullen zo snel mogelijk reageren op je
verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. HRM Profielen heeft geen invloed op het gebruik van
gegevens door Sociale media. Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen en/of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kan je contact opnemen via de
contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Wijzigingen

Eventuele aanpassingen op onze site of ten aanzien van onze dienstverlening kunnen leiden tot
wijzigingen in deze privacyverklaring. Op de website www.hrmprofielen.nl wordt altijd de meest
actuele versie gepubliceerd.

Contactgegevens

HRM Profielen
Slenkweg 2
6684 DK Ressen
www.hrmprofielen.nl
info@hrmprofielen.nl
085 876 97 41