Wanneer is DISC passend?

De DISC kleuren van de persoonlijkheidstest

Er zijn nogal wat onduidelijkheden als het gaat om de DISC test. Want wat is DISC nu precies? Velen kennen het als de DISC kleurentest, of zien het als een persoonlijkheidstest waarin je in hokjes gedeeld wordt. Daarnaast kan er ook de misvatting zijn dat je door de test beoordeeld wordt. In deze blog lees je wat de DISC test precies is en waarvoor je DISC wel of niet in kan zetten.

Met DISC krijg je inzicht in gedrag

Ieder mens is anders en toont ander gedrag. Met het DISC model krijg je op een eenvoudige wijze inzicht in iemands voorkeursstijlen. Het is opgebouwd uit twee assen, te weten:

  • introvert versus extravert (x-as)
  • rationeel versus relationeel (y-as)

 

 

Introvert – extravert

Introverte mensen halen energie uit afzondering. Zij zijn meer beschouwend en denken eerst na voordat zij overgaan tot handelen. Zij geven de voorkeur aan één-op-één contact. De extraverte mens haalt energie uit het contact met anderen. Hun tempo ligt hoog, zij handelen doorgaans eerst en denken daarna. Voor ontspanning zoeken zij de interactie op met andere mensen.

Taakgericht – mensgericht

De taakgerichte mens maakt beslissingen met zijn hoofd. Niet dat degene geen gevoel heeft maar de besluitvorming vindt plaats na het analyseren van een situatie. Taakgerichte mensen zijn meer gericht op de taak dan op de mens. De mensgerichte mens beslist meer vanuit gevoel. Zij zijn gericht op de relatie met anderen en laten zich in hun handelen meer leiden door emoties.

Door de assen met elkaar te combineren, krijg je de vier kwadranten van gedrag. Deze zijn: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Elke gedragsstijl kenmerkt zich door zijn eigen manier van communiceren, voorkeur van aansturen en samenwerken. Met de gedragsanalyse krijg je inzichtelijk in welke mate iemand elk van de 4 gedragsstijlen in zich heeft. Waar gaat je voorkeur naar uit als het gaat om gedrag, wat is jouw specifieke manier van doen en waar voel jij je het prettigst bij als het gaat om communicatie.

Wanneer zet je een DISC analyse in?

Een DISC gedragsanalyse is geen persoonlijkheidstest, maar het brengt wel een deel van je persoonlijkheid in kaart. Verder suggereert een test dat het gaat om iets waarvoor je kan zakken of slagen. Dit geldt niet voor een DISC test, hiervoor kan je niet falen of slagen. Het ene profiel is namelijk niet beter of slechter dan de andere. Juist de combinatie van de verschillende stijlen zorgt ervoor dat iemand uniek is.

Kan je een DISC test inzetten als een assessment?

Ons advies is om dit niet te doen als enig instrument, maar wel als onderdeel van het geheel. Bij een assessmentcenter komt het er vaak op neer dat iemand beoordeeld wordt voor een bepaalde functie. Het DISC model geeft echter geen oordeel. Bij een selectie is het juist van groot belang om de gehele context in ogenschouw te nemen.

Toch kan je de DISC gedragsanalyse binnen een breed spectrum van mogelijkheden inzetten bij onder meer werving & selectie, training, coaching, persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Het DISC model zorgt voor meerwaarde als het gaat om inzicht, bewustwording en ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Wanneer je namelijk inzicht hebt in je eigen gedrag, kan je je sterke kanten uitbouwen en/of aandachtspunten verbeteren. In gesprekken of bijeenkomsten kan je de analyse verder uitdiepen en toepassen binnen de context waarin dit instrument wordt ingezet. Dit zorgt voor waardevolle informatie wat kan bijdragen bij het maken van bepaalde keuzes in iemand zijn of haar (werk)leven.

De DISC gedragsanalyse van HRM Profielen
 

DISC inzetten binnen jouw werkzaamheden

Wil je meer weten over het DISC? Dan kan je bij HRM Profielen een DISC certificeringstraining volgen. Tijdens de training leer je hoe je de DISC analyse op een professionele wijze in kunt zetten in jouw werk. Ben je al elders DISC gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze DISC analyses inkopen. Naast de DISC analyse bieden wij ook de drijfverenanalyse aan. Wil je een voorbeeldrapportages ontvangen van een DISC analyse en drijfverenanalyse of heb je interesse in één van onze producten? Neem dan contact met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Wat anderen ook bekeken