Wat is DISC?

disc gedragsstijlen schema

Ieder mens verschilt en vertoont ander gedrag. Het DISC-model geeft op eenvoudige wijze inzicht in verschillende DISC gedragsstijlen. 

Een DISC gedragsanalyse kan onder andere helpen om:

 • Nog beter te communiceren met klanten en collega's.  
 • Samenwerking binnen teams te verbeteren
 • Anderen effectiever te coachen
 • Taalgebruik aan te passen om nog beter te kunnen verkopen. 
 • Conflicten te voorkomen en op te lossen. 

Het DISC-model is tot stand gekomen door gedragsobservaties van de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston. Hij kwam tot inzicht dat mensen zich langs twee waarneembare assen gedragen

Introvert vs. Extravert 

De introverte mens haalt energie uit afzondering. Hij heeft de voorkeur aan één op één contact, en heeft vaak een lager tempo in denken en handelen. De extraverte mens haalt energie uit contacten met anderen. De extraverte mens handelt eerst, en denkt daarna. Hij heeft een hoog tempo in handelen en denken. 

Rationeel vs. Relationeel 

Relationele mensen zijn voelers, ze beslissen met hun hart. Ze zijn meer gericht op de relatie dan op de taak. De rationele denkers beslissen met hun hoofd. Ze zijn meer gericht op de opgave of taak, dan op de relatie.

Door deze twee waarneembare assen te combineren komen we tot 4 kwadranten van gedrag, zichtbaar in bovenstaande afbeelding. 

 • De D staat voor Dominantie
 • De I staat voor Invloed
 • De S staat voor Stabiliteit
 • De C staat voor Conformisme

De DISC gedragsstijlen worden aan de hand van 4 factoren gemeten:

D.  De manier waarop iemand omgaat met uitdagingen en problemen  

I.   De wijze waarop iemand anderen beïnvloedt en overtuigt

S.  De manier waarop iemand reageert op veranderingen en tempowisselingen

C.  De wijze waarop iemand omgaat met regels of procedures.  

Doordat iedere kwadrant samen met de factor een kleur vormen wordt dit model ook wel de DISC kleurentest genoemd.

Gedragsanalyse en gedragsstijlen

Persoonlijke ontwikkeling begint bij bewustwording. Althans, dat is onze visie. De DISC-gedragsanalyse brengt de unieke DISC gedragsstijl in kaart. De score op elk van de vier DISC-factoren geeft een totaalbeeld en inzicht in de persoonlijke gedragsstijl van de respondent. Vanuit daar kunnen kwaliteiten nog beter benut worden en aandachtspunten verbeterd worden. 

In de gedragsanalyse komen verschillende onderwerpen aan bod:

 • Persoonlijke score op elke DISC stijl: De DISC gedragsstijl
 • Natuurlijk gedrag en gedrag onder druk
 • Kwaliteiten en ontwikkelpunten 
 • Effectief communiceren met anderen
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Gedrag in de werkomgeving 

Benieuwd hoe de DISC-analyse van HRM Profielen eruitziet? Download hier een voorbeeldrapport van een DISC-analyse.  

Onderscheidend vermogen
De beste analyses
Jouw groei staat voorop