Wat is de meerwaarde van een DISC-gedragsanalyse voor jou als coach?

Een DISC-gedragsanalyse, of ook wel een DISC test genoemd, is een instrument waarmee gedrag wordt geanalyseerd. Het geeft een weergave van de wijze waarop wij de dingen doen zoals we doen en de manier wij op onze omgeving reageren. Hierbij gaat het niet om goed of fout, het gaat erom hoe wij ons gedragen in bepaalde situaties. Het DISC-model geeft op een eenvoudige wijze de voorkeursstijlen van gedrag weer.

Wat houdt een DISC-analyse precies in

Het DISC model is opgebouwd uit twee assen en wel: introvert versus extravert en rationeel versus relationeel. Door deze assen te combineren ontstaan er vier kwadranten van gedrag. Deze vier gedragsstijlen zijn: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. De verschillende gedragsstijlen worden ook wel omschreven met de kleuren rood, geel, groen en blauw, vandaar dat deze test ook wel vaak de DISC kleurentest wordt genoemd.

Wat wordt er precies gemeten:

  • Dominantie: de manier waarop iemand omgaat met problemen of uitdagingen
  • Invloed: de manier waarop iemand anderen overtuigt van zijn of haar mening
  • Stabiliteit: de manier waarop iemand omgaat met veranderingen
  • Conformisme: de manier waarop iemand met procedures en regels omgaat.

Iedereen heeft elk van deze vier gedragsstijlen in mindere of meerder mate in zich. De persoonlijke gedragsstijl van een respondent bestaat uit een combinatie van scores op elk van de vier DISC-stijlen. Hoe hoger iemand op één of meerdere van deze stijlen scoort, hoe waarschijnlijker het is dat dit gedrag zichtbaar is voor de omgeving.

Coachen met behulp van de DISC-gedragsanalyse

Als coach kan je er veel baat bij hebben om een DISC test bij coachees in te zetten. Alles wat iemand doet, valt namelijk onder gedrag. Persoonlijke ontwikkeling begint bij bewustwording en zelfinzicht. Met een gedragsanalyse breng je kwaliteiten in kaart, maar ook de wijze van communiceren, ontwikkelpunten en de manier waarop iemand het beste aangestuurd kan worden. Vanuit dat inzicht kan je de sterke kanten van een coachee verder uitbouwen en verbeterpunten ontwikkelen. Naast het analyseren van gedrag, kan het ook heel nuttig zijn om drijfveren te achterhalen.

De DISC-gedragsanalyse inzetten

Ben je coach en lijkt het je interessant om te gaan werken met de DISC-gedragsanalyse? Dan kan je bij HRM Profielen een DISC-certificeringstraining volgen. Tijdens de training leer je hoe je de DISC interpreteert en duidelijk kunt uitleggen. Ook ervaar je hoe je de analyse op een professionele en vooral praktische manier in kunt zetten in jouw werk. Ben je al elders DISC-gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze DISC analyses inkopen. Naast de DISC-analyse bieden wij ook de drijfverenanalyse aan. Heb je interesse in één van onze producten? Neem dan contact  met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Anderen bekeken ook

De meerwaarde van de DISC-analyse voor jou als coach
Drijfveren, waar kom jij je bed voor uit?
De vijf factoren van werkgeluk