Drijfverenanalyse, wat zijn drijfveren?

drijfverenanalyse

Inzicht in gedrag vertelt veel over wat mensen doen. Inzicht in drijfveren van mensen helpt te begrijpen waarom mensen de dingen doen die ze doen. Drijfveren geven datgene weer wat men werkelijk interesseert en wat aanzet tot het nemen van actie(=gedrag). Een drijfveer zegt iets over wat iemand wil bereiken, wat iemand beweegt. 

De drijfverenanalyse is gebaseerd op de theorie van de Duitse gedragswetenschapper Eduard Spranger. Hij classificeerde zes verschillende drijfveren: 

 • Theoretisch
 • Sociaal
 • Individualistisch
 • Esthetisch
 • Traditioneel
 • Economisch 

Wat houden de drijfveren in?

Theoretische drijfveer
De theoretische drijfveer kenmerkt zich door de behoefte om zoveel mogelijk kennis op te doen. Iemand met deze drijfveer wil graag leren, dingen ontdekken en kunnen verklaren.

Sociale drijfveer
De sociale drijfveer kenmerkt zich door de behoefte om anderen onvoorwaardelijk te willen helpen en ondersteunen. Zij zijn zeer meelevend met anderen en willen de wereld graag helpen verbeteren. 

Individualistische drijfveer
De individualistische drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan controle en invloed. Zij willen graag hun eigen lot bepalen en soms ook dat van anderen. Vrijheid en onafhankelijkheid zijn belangrijk voor hen. 

Esthetische drijfveer
De esthetische drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan balans en harmonie. Iemand met deze drijfveer wil zich graag ontplooien en ervaart gebeurtenissen intens.

Traditionele drijfveer
De traditionele drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan structuur en systemen. Dit systeem kan verschillend van aard zijn. Iemand met deze drijfveer toetst het gedrag van zichzelf en dat van anderen graag aan een systeem. 

Economische drijfveer
De economische drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan efficiëntie en gebruiksgemak. Iemand met deze drijfveer werkt graag volgens het return-on-investment principe. Voor wat hoort wat. Hij of zij vindt financiële zekerheid belangrijk en heeft er een hekel aan om geld of tijd te verliezen.

Drijfverenanalyse

De drijfverenanalyse brengt de meest belangrijke innerlijke motivatoren van de respondent in kaart. Dit wordt gedaan aan de hand van de zes verschillende drijfveren van Spranger:

 • Theoretisch
 • Sociaal
 • Individualistisch
 • Esthetisch
 • Traditioneel
 • Zakelijk

Drijfveren en werkplezier

De Drijfverenanalyse brengt de voor de respondent meest belangrijke innerlijke motivatoren in kaart. Het geeft inzicht in waarom iemand bepaalde dingen juist wel of juist niet doet en wat hem/haar motiveert. Een drijfveer geeft weer wat we belangrijk vinden in het leven en vanuit welke situaties we geneigd zijn om in actie te komen. Drijfveren worden ook wel ‘verborgen motivatoren’ genoemd, omdat het voor anderen vaak niet zichtbaar is wat iemands drijfveren zijn. De Drijfverenanalyse meet de unieke kwaliteiten die iemand aan de organisatie te bieden heeft. Wanneer iemands drijfveren niet overeenkomen met wat de organisatie vraagt, dan leidt dit tot stress en demotivatie. Drijfveren en werkplezier zijn nauw met elkaar verbonden. 

In de drijfverenanalyse komen verschillende onderwerpen aan bod

 • De hoogste drijfveren
 • De situationele drijfveren
 • De neutrale drijfveren
 • Kwaliteiten en ontwikkelpunten
 • Herkennen van en aansluiten op drijfveren

De hoogste drijfveren

De hoogste drijfveren zijn zeer bepalend voor de richting in iemands leven. Deze drijfveren bepalen voor het grootste deel je motivatie om dingen juist wel en andere dingen juist niet te doen. Dit zijn je sterkste innerlijke motivatoren. Je hoogste drijfveren kunnen je effectiviteit ook remmen. In het rapport wordt beschreven wat dit voor jou en je omgeving betekent.

De situationele drijfveren

De drijfveren waar je iets minder hoog op scoort zijn je situationele drijfveren. Deze drijfveren kunnen een rol spelen in je leven maar dat hangt af van de prioriteiten die je op dat moment heeft.

De laagste drijfveren 

De drijfveren waar u het laagst op scoort zijn uw neutrale drijfveren. Deze zijn het minst bepalend voor je motivatie om bepaalde dingen juist wel of juist niet te doen. De neutrale drijfveren zijn je achilleshiel omdat het je veel energie zal kosten om werk te doen waarbij deze drijfveer belangrijk is. Ook omdat het je wellicht energie kost om met mensen om te gaan die juist heel hoog scoren op deze drijfveren. 

Benieuwd hoe de Drijfverenanalyse van HRM Profielen eruit ziet? Download hier een voorbeeldrapport van een drijfverenanalyse.

 

Onderscheidend vermogen
De beste analyses
Jouw groei staat voorop