Slider

Extravert – Kenmerken en communicatietips

Een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van extravert gedrag.

Extravert staat over het algemeen voor naar buiten gericht zijn, maar het betekent nog heel veel meer. Binnen het DISC model staat extravert tegenover introvert, maar wat betekent extraversie nu eigenlijk? We hebben een aantal belangrijke onderwerpen die van toepassing zijn op de extraverte mens op een rij gezet. Zo hopen we nog meer betekenis te geven aan de theorie welke gebruikt wordt binnen onze DISC analyse.

  1. Wat betekent extravert gedrag?
  2. Zeven voorbeelden van extravert gedrag
  3. Communiceren met een extravert persoon
  4. Positieve extraverte karaktereigenschappen
  5. Onterechte aannames over extraversie
  6. Hoe maak je een goede koppeling met DISC?

Lees ook wat er te vertellen is over de andere kant van de X-as.

Introverte mensen

 

Wat betekent extravert gedrag?

Als we kijken naar extraverte personen dan kan dat beschreven worden als gericht op de buitenwereld en is graag onder de mensen. Zij worden gezien als spontaan, open en levendig. HRM Profielen omschrijft extravert gedrag als: “Personen die doorgaans eerst handelen en dan denken. De extraverte mens heeft een hoog tempo in handelen en denken. Voor ontspanning zoekt deze persoon graag contact met anderen.”

Als we kijken naar de X-as dan zijn introvert en extravert de twee uiteinden van het spectrum. Mensen zijn meestal niet óf introvert óf extravert maar zitten vaak ergens hiertussen op de x-as. Wel zie je vaak dat iemand meer voorkeur heeft voor een bepaalde gedragsstijl waardoor je dat gedrag ook meer zal zien. De mate waarin verschilt per persoon en kan ook afhankelijk van de situatie zijn.

Zeven voorbeelden

Extravert gedrag, de meeste mensen hebben er wel een beeld bij. Al komt het wel bij ieder persoon anders tot uiting. Waaraan kan je onder andere extraversie herkennen?

 • Zijn graag onder de mensen en zoeken anderen ook op;
 • Praten veel en vaak snel;
 • Houden van small talk en zijn in voor een grapje;
 • Kunnen hun emoties zowel verbaal als non-verbaal gemakkelijk uiten;
 • Zullen doorgaans weinig moeite hebben met het praten in een groep of het geven van presentaties;
 • Nemen gemakkelijk het initiatief en zijn actiegericht;
 • Handelen en reageren eerst; denken vaak daarna.

- HRM Profielen
 

Tips voor effectieve communicatie

Extraverte personen worden vaak gezien als makkelijke praters. Zij komen vaak levendig en enthousiast over en ze zoeken de interactie met anderen op. Dit in tegenstelling tot introverte mensen die vaak rustiger en bedachtzamer overkomen. Welke manier van communiceren en omgang past bij iemand met een meer extraverte gedragsstijl? Ook hier geldt dat iedereen uniek is. De voorkeuren en gedragingen van extraverte mensen kan dus per persoon verschillen.

 • Extraverte mensen houden van gezelligheid. Maak een gezellig informeel praatje en informeer hoe het met iemand gaat.
 • Richt je op kansen en mogelijkheden en niet op wat allemaal mis kan gaan.
 • Laat geen lange stiltes vallen, een extravert persoon wordt graag meegenomen in het verhaal.
 • Houd het gesprek levendig en richt je niet alleen tot de kern. De kans bestaat dat een extravert persoon dan afhaakt.
 • Ga niet teveel in op details maar kijk meer naar de grote lijnen.
 • Onderbreek ze niet voortdurend. Zij vinden het fijn om aan het woord te zijn en doen graag hun verhaal.
 • Zij vinden het leuk om te brainstormen en samen naar oplossingen en ideeën te zoeken. Zorg dat daar ruimte voor is en vul niet alles van tevoren in.

Een aantal karaktereigenschappen op een rij

Hoewel de norm soms lijkt te zijn dat extravert gedrag als wenselijker wordt ervaren dan introvert gedrag, is de ene niet beter dan de ander. Zowel introvert als extravert gedrag heeft zo zijn voordelen. Daarnaast is het slechts een deel van hoe iemand is en zegt het dus lang niet alles. Daarvoor spelen er veel meer factoren een rol. Als we kijken naar kwaliteiten van extravert gedrag, dan kan je denken aan:

 • Zijn actiegericht en ondernemend;
 • Maken gemakkelijk contact;
 • Durven hun mening te geven en zijn eerlijk in wat zij vinden;
 • Komen spontaan en positief over;
 • Werken graag samen met anderen;
 • Zullen zich in groepen staande weten te houden;
 • Kunnen voor een ontspannen en gezellige sfeer zorgen.

- HRM Profielen
 

Onterechte aannames over extraversie

Extraverte mensen zijn meer doeners en denken daarna. Zij reageren weer anders dan introverte mensen. Toch is het ook niet zo dat alle extraverte mensen hetzelfde reageren of altijd extravert gedrag laten zien. Het is dus belangrijk om ze niet in een hokje te plaatsen en te denken dat iedereen hetzelfde is. Hieronder lees je de aannames die nog wel eens gemaakt worden als het gaat om extravert gedrag:

 • Extraverte personen staan altijd graag in het middelpunt van de belangstelling.
 • Extraverte personen denken niet voordat ze een beslissing nemen.
 • Extraverte personen kunnen niet alleen zijn.
 • Met extraverte personen kan je niet serieus praten.

Hoewel er best extraverte mensen kunnen zijn die liever niet alleen zijn, wil dat nog niet zeggen dat alle extraverte mensen altijd mensen om zich heen nodig hebben. Ieder mens is uniek en het is belangrijk om geen ongegronde conclusies te trekken. Probeer een gesprek dan ook altijd open en objectief aan te gaan en wees nieuwsgierig naar de persoon die tegenover je zit.

Hoe maak je een juiste koppeling met DISC?

In onze certificeringstraining besteden we veel aandacht aan de theorie van DISC en ook de verschillende voorkeursstijlen. Daarbij wordt er onder meer ook gekeken naar hoe extravert gedrag zich kan uiten. De training geeft je de kennis en praktische informatie om de verdiepende vragen te stellen. Dit stelt je in staat om een compleet beeld van iemand te krijgen en de ander ook de nodige inzichten te geven. Vanuit daar kunnen sterke kanten uitgebouwd worden en aandachtspunten worden verbeterd.

Wil je meer weten hoe extraversie werkt in combinatie met DISC?

Theorie DISC model DISC analyse van HRM Profielen