Drijfverenanalyse

drijfverenanalyse

De drijfverenanalyse brengt de meest belangrijke innerlijke motivatoren van de respondent in kaart. Dit wordt gedaan aan de hand van de zes verschillende drijfveren van Spranger:

 • Theoretisch
 • Sociaal
 • Individualistisch
 • Esthetisch
 • Traditioneel
 • Zakelijk

Drijfveren en werkplezier

De Drijfverenanalyse brengt de voor de respondent meest belangrijke innerlijke motivatoren in kaart. Het geeft inzicht in waarom iemand bepaalde dingen juist wel of juist niet doet en wat hem/haar motiveert. Een drijfveer geeft weer wat we belangrijk vinden in het leven en vanuit welke situaties we geneigd zijn om in actie te komen. Drijfveren worden ook wel ‘verborgen motivatoren’ genoemd, omdat het voor anderen vaak niet zichtbaar is wat iemands drijfveren zijn. De Drijfverenanalyse meet de unieke kwaliteiten die iemand aan de organisatie te bieden heeft. Wanneer iemands drijfveren niet overeenkomen met wat de organisatie vraagt, dan leidt dit tot stress en demotivatie. Drijfveren en werkplezier zijn nauw met elkaar verbonden. 

Onderwerpen drijfverenanalyse

In de drijfverenanalyse komen verschillende onderwerpen aan bod:

 • De hoogste drijfveren
 • De situationele drijfveren
 • De neutrale drijfveren
 • Kwaliteiten en ontwikkelpunten
 • Herkennen van en aansluiten op drijfveren

De hoogste drijfveren

De hoogste drijfveren zijn zeer bepalend voor de richting in iemands leven. Deze drijfveren bepalen voor het grootste deel je motivatie om dingen juist wel en andere dingen juist niet te doen. Dit zijn je sterkste innerlijke motivatoren. Je hoogste drijfveren kunnen je effectiviteit ook remmen. In het rapport wordt beschreven wat dit voor jou en je omgeving betekent.

De situationele drijfveren

De drijfveren waar je iets minder hoog op scoort zijn je situationele drijfveren. Deze drijfveren kunnen een rol spelen in je leven, maar dat hangt af van de prioriteiten die je op dat moment hebt.

De laagste drijfveren 

De drijfveren waar je het laagst op scoort zijn je neutrale drijfveren. Deze zijn het minst bepalend voor je motivatie om bepaalde dingen juist wel of juist niet te doen. De neutrale drijfveren zijn je achilleshiel, omdat het je veel energie zal kosten om werk te doen waarbij deze drijfveer belangrijk is. Ook omdat het je wellicht energie kost om met mensen om te gaan die juist heel hoog scoren op deze drijfveren. 

Voorbeeldrapport drijfverenanalyse

Benieuwd hoe de Drijfverenanalyse van HRM Profielen eruitziet? Download hier een voorbeeldrapport van een drijfverenanalyse. 

Netwerkpartner worden?

Lijkt het je interessant om een netwerkpartner van HRM Profielen te worden? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag over de mogelijkheden. 

Onderscheidend vermogen
De beste analyses
Jouw groei staat voorop