DISC kleurentest persoonlijkheid

De DISC kleurentest kent veel verschillende benamingen, zoals DISC test, kleurentest persoonlijkheid, persoonlijkheidstest kleuren, DISC gedragsanalyse, DISC persoonlijkheidstest en DISC analyse.

Allemaal zijn ze gebaseerd op de theorie van W.M. Marston . Het model geeft inzicht in onze persoonlijkheid en een weergave van de wijze waarop we de dingen doen zoals we ze doen. Op welke manier reageren we op onze omgeving? Ieder mens is anders en vertoont ander gedrag. Met behulp van deze kleurentest krijg je op een eenvoudige wijze inzicht in de verschillende gedragsstijlen die iemand laat zien.

DISC kleurentest persoonlijkheid, een overzichtelijke weergave van gedrag aan de hand van de kleuren rood geel groen en blauw.

Het willen doorgronden en verklaren van gedrag, dateert al uit de verre oudheid. Zo wordt Hippocrates gezien als de grondlegger van de westerse geneeskunde. Hij hield zich bezig met het waarnemen van menselijk gedrag en onderscheidde hierin vier temperamenten. Deze vormden later een belangrijke basis voor nader onderzoek naar menselijk gedrag.

Veel later hebben zowel dr. Carl Gustav Jung alsook dr. William Mouton Marston deze theorie verder uitgebreid waar het uiteindelijke DISC model met de vier DISC kleuren op is gebaseerd.

Gratis een voorbeeld van de kleurentest ontvangen?

Maak vrijblijvend kennis met onze DISC kleurentest en vraag nu een voorbeeldrapportage aan.

Welke kleuren persoonlijkheid heb jij in je?

Het DISC kleurenmodel, of de kleuren persoonlijkheidstest, kent vier verschillende kwadranten welke zijn opgebouwd uit twee hoofdassen: rationeel tegenover relationeel (y-as) en introvert tegenover extravert (x-as). Door deze assen te combineren komen we tot vier verschillende gedragsstijlen. Deze worden ook wel aangeduid met de vier DISC kleuren, te weten: rood, geel, groen en blauw.

De betekenis van de DISC kleuren?

 • Met rood wordt de gedragsstijl dominantie aangeduid en geeft weer in hoeverre iemand de neiging heeft om de omgeving te willen controleren of beheersen.
  Rood staat voor het vurige rood, mensen met pit.
 • Geel staat voor invloed en geeft aan in hoeverre iemand de neiging heeft om invloed op de omgeving uit te oefenen met verbale overtuigingskracht en enthousiasme.
  Hierbij hoort de kleur geel: het zonnige geel.
 • Met groen wordt de gedragsstijl stabiliteit bedoeld. In hoeverre houdt iemand ervan om volgens vaste gedragspatronen te werken.
  Daarbij staat groen voor: het aardse groen.
 • Blauw staat voor conformisme. Het meet de mate waarin iemand behoefte heeft aan vaste regels, processen en procedures.
  Bij deze gedragsstijl hoort de kleur blauw: ijsblauw omdat deze mensen in eerste instantie wat afstandelijk kunnen overkomen.
Overzichtelijke weergave door middel van een DISC kleurentest persoonlijkheid.

DISC kleuren verwerkt in overzichtelijke grafieken

Iedereen heeft elk van deze vier DISC gedragsstijlen in mindere of meerdere mate in zich. Met de DISC kleuren breng je in kaart waar iemands voorkeursgedrag ligt. Hierdoor krijg je inzicht in persoonlijkheid en gedrag en kan je je sterke kanten uitbouwen en/of je aandachtspunten verbeteren.

Wat is jouw kleuren persoonlijkheid in basis- en responsstijl

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de basis- en responsstijl.

 • De basisstijl komt tot uiting in een voor jou veilige omgeving, maar ook wanneer je onder stress staat. De basisstijl uit je onbewust.
 • In de responsstijl laat je gedrag zien waarvan jij denkt dat jouw omgeving dat van je vraagt. Bijvoorbeeld in je werkomgeving. De responsstijl uit je bewust.

De uitkomsten van de DISC kleurentest vertalen zich naar een DISC Profiel. Dit is een uitgebreide beschrijving van jouw hoge en lage gedragsstijlen. Het geeft inzicht in jouw gedrag en communicatiestijl.

Meest gestelde vragen met betrekking tot onze DISC kleurentest

 • Met de DISC vergroot je jouw impact als trainer, coach, consultant of HR professional. De analyses kunnen binnen een breed spectrum binnen je werkgebied ingezet worden. Het geeft mensen inzicht en zorgt voor bewustwording. Zo kan je de profielen gebruiken voor ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Ook bij selectie en assessments bieden onze instrumenten duidelijke meerwaarde.

  DISC kleurentest persoonlijkheidstest DISC kleuren rood geel groen blauw
  Bekijk de DISC kleurentest van HRM Profielen vrijblijvend
 • Wij hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Elk individu is uniek net zoals elke analyse. Daarom vinden wij het belangrijk dat degene die met de analyses werkt de achtergrond en het gedachtengoed van onze analyses kan doorgronden.

  Daarnaast merken we dat niet alle certificeringstrainingen voldoen aan onze standaarden. Daarom zijn niet alle externe certificeringen geldig om analyses in te kopen bij HRM Profielen.

 • Nee helaas leveren wij niet aan particulieren. Je kan dus geen losse analyses kopen. Wel brengen wij je graag in contact met onze klanten die opgeleid zijn om met onze analyses te werken.

Hoe leg je de DISC kleurentest uit?

Wil je meer informatie?

Er zijn verschillende manieren om samen te werken met HRM Profielen. We zijn vooral bekend door onze betrouwbare analyses en onze kwalitatieve trainingen.

Leverancier van gedragsanalyses

HRM profielen levert betaalbare maar betrouwbare en prettig leesbare DISC gedragsanalyses. Kwaliteit vinden wij belangrijk en daarom leveren we alleen aan gecertificeerde trainers, HR-professionals, consultants en coaches.

Certificeringstrainingen

Wil je graag een officiële DISC certificering, dan kan je bij HRM Profielen jezelf certificeren door deel te nemen aan een van onze certificeringstrainingen. Naast de DISC training kan je bij HRM Profielen ook de drijfveren certificering volgen.

Ben je al elders gecertificeerd? Dan kun je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen. Neem contact met op om de mogelijkheden te bespreken.