DISC kleurentest persoonlijkheid

December is een feestmaand bij HRM Profielen!

Iedere dag opent zich een nieuwe deur voor jou als (HR)professional. Bekijk snel de aanbieding van vandaag!

De DISC kleurentest kent veel verschillende benamingen, zoals persoonlijkheidstest, persoonlijkheidsassessment of de DISC gedragsanalyse. Soms wordt het ook wel eens verkeerd geschreven als DISK. Aan de hand van deze DISC test worden gedrag en communicatievoorkeuren in kaart gebracht. Het wordt gebruikt binnen ontwikkeltrajecten voor persoonlijke, team-, leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Verder wordt het ook steeds vaker in combinatie met drijfveren gebruikt als assessmenttool voor recruitment.

Wil je als professional aan de slag met de DISC kleurentest dan bieden we daar een certificeringstraining voor aan. Bekijk meer informatie via onderstaande button.

DISC kleuren - wat betekenen ze eigenlijk?

Waar staan de DISC kleuren voor? Lees het op de pagina DISC kleurentest.

De DISC kleuren persoonlijkheidstest kent vier verschillende gedragsstijlen. Deze worden aangeduid met met de vier herkenbare DISC kleuren rood, geel, groen en blauw. De eerste letters van de gedragsstijlen vormen samen het woord DISC.

 • DISC rood staat voor de gedragsstijl dominantie. Het vertelt jou in hoeverre iemand de neiging heeft om de omgeving te willen controleren of beheersen. Dit gedrag wordt ook wel vertaald naar het pittige rood.
 • DISC geel staat voor de gedragsstijl invloed en geeft aan in hoeverre iemand de neiging heeft om invloed op de omgeving uit te oefenen met verbale overtuigingskracht en enthousiasme. Het staat ook wel voor het zonnige geel.
 • DISC groen staat voor de gedragsstijl stabiliteit. Het geeft inzicht in hoeverre iemand ervan houdt om volgens vaste gedragspatronen te werken. Het aardse groen past hierbij.
 • DISC blauw staat voor de gedragsstijl conformisme. Het meet de mate waarin iemand behoefte heeft aan vaste regels, processen en procedures. Het staat voor het kristalheldere blauw.

DISClaimer

Iemand is meer dan alleen zijn of haar hoge gedragsstijl. Het risico op een onterechte opmerking of onjuiste aanname ligt altijd op de loer. Er is geen sprake van goed/fout of beter/slechter. Het is een weerspiegeling van iemand zijn of haar eigen zelfbeeld en daarmee geen harde waarheid.

Hoe is DISC ontstaan en wat betekenen de kleuren?

Jung en Marston - de grondleggers van DISC

Het willen doorgronden en verklaren van gedrag, dateert al uit de verre oudheid. Zo wordt Hippocrates gezien als de grondlegger van de westerse geneeskunde. Hij hield zich bezig met het waarnemen van menselijk gedrag en onderscheidde hierin de vier temperamenten van gedrag. Deze vormden later een belangrijke basis voor nader onderzoek naar menselijk gedrag.

Jung en Marston hebben deze theorie verder uitgebreid naar de twee waarneembare assen van DISC en de bijhorende DISC kleurenmodel.

Overzichtelijke weergave door middel van een DISC kleurentest persoonlijkheid.

DISC kleurenpersoonlijkheid overzichtelijk in een grafiek

Ontwikkeling begint met (zelf)inzicht en bewustwording. Iedereen heeft de vier DISC gedragsstijlen in meer of mindere mate in zich. Inzicht en bewustwording hierin stellen je als professional in staat om ontwikkeltrajecten efficiënter en effectiever vormt te geven.

Een kleurenpersoonlijkheid in basis- en responsstijl

Binnen de test worden er twee vormen van gedrag gemeten: basis- en responsgedrag.

 • De basisstijl komt tot uiting in een voor jou veilige omgeving, maar ook wanneer je onder stress staat. De basisstijl wordt onbewust geuit.
 • In de responsstijl laat je gedrag zien waarvan jij denkt dat jouw omgeving dat van je vraagt, bijvoorbeeld in jouw werkomgeving. De responsstijl uit je bewust.

De uitkomsten van de DISC kleurentest vertalen zich naar een gedragsprofiel. Dit is een uitgebreide beschrijving van jouw hoge en lage gedragsstijlen. Het geeft inzicht in jouw gedrag en communicatiestijl. We besteden in dit profiel dus ook voldoende aandacht aan de lage stijlen. Deze zeggen namelijk minstens zoveel.

Hoe ziet een DISC profiel eruit na het invullen van de kleurentest?

Download hier een voorbeeldprofiel welke tot stand is gekomen aan de hand van de DISC kleurentest.

 • Met de DISC vergroot je jouw impact als trainer, coach, consultant of HR professional. De DISC kleurentest wordt vooral ingezet voor ontwikkeltrajecten omtrent persoonlijke, team- en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast wordt het ook steeds vaker ingezet voor recruitment, denk aan een assessment of het vormgeven van de vacature. De analyses kunnen binnen een breed spectrum binnen je werkgebied ingezet worden.

  Functiegebieden waarvoor de DISC kleurentest interessant is:

  • HRM;
  • HRD;
  • Loopbaanontwikkeling;
  • Re-integratie;
  • Sales;
  • Service en support.
 • Wij hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Elk individu is uniek net zoals elke analyse. Daarom vinden wij het belangrijk dat degene die met de analyses werkt de achtergrond en het gedachtengoed van onze analyses kan doorgronden.

  Daarnaast merken we dat niet alle certificeringstrainingen voldoen aan onze standaarden. Daarom zijn niet alle externe certificeringen geldig om analyses in te kopen bij HRM Profielen. Neem contact op wanneer je wilt weten of jij als professional in staat bent om de kleurentesten van HRM Profielen in te kopen

 • Nee helaas leveren wij niet aan particulieren. Je kan dus geen losse analyses kopen. Wel brengen wij je graag in contact met onze klanten die opgeleid zijn om met onze analyses te werken. Neem gerust contact op wanneer je daar meer informatie over wilt ontvangen.

 • Waar DISC inzicht geeft in gedrags- en communicatievoorkeuren gaan de drijfveren over de innerlijke motivatoren. Deze zijn vaak minder goed zichtbaar, maar maakt een gedragsprofiel nóg completer. Het wordt steeds vaker gebruikt in combinatie met DISC als instrument voor persoonlijke, team-, leiderschapsontwikkeling en recruitment.

  De methodiek sluit ook mooi aan op DISC en kan daarom eenvoudig samen verwerkt worden tot één assessment. Het DISC profiel wordt vervolgens uitgebreid met de resultaten en inzichten die uit de drijfverenanalyse tot stand komen.

  Klik hier als je meer wilt weten over de drijfveren van Spranger.

Kleurentesten afnemen via HRM Profielen?

Ben je gecertificeerd voor DISC en ben je op zoek naar een betrouwbare leverancier? Neem contact op via info@hrmprofielen, bel naar 085 876 97 41 of stel jouw vraag via onderstaand contactformulier.