DISC analyse

De DISC analyse van HRM Profielen is helder en prettig leesbaar. Het staat ook wel bekend onder de naam DISC test, persoonlijkheidstest of kleurentest en wordt ook nog wel eens verkeerd geschreven als DISK. Met 20 jaar ervaring is HRM Profielen leverancier van gedragsrapportages van hoge kwaliteit aan (team)trainers, coaches, recruiters en HR-professionals. De analyse helpt onder andere individuen, teams en organisaties zichzelf verder te ontwikkelen.

Deze vragen worden vaak gesteld met betrekking tot onze DISC analyse:

→ Kan ik een gratis voorbeeld ontvangen?
Wat kost een DISC analyse bij HRM Profielen?
Waarvoor kan ik de DISC analyse inzetten?
Hoe is de DISC analyse opgebouwd?

De DISC analyse nabespreken met een rapport van HRM Profielen.

DISC analyse inkopen bij HRM Profielen?

Ontwikkeling begint met (zelf)inzicht en bewustwording. Een gedragsanalyse kan hierin de start zijn. Dit is van waarde bij persoonlijke ontwikkeling, maar ook op het gebied van team- en organisatieontwikkeling. Het geeft handvatten om:

 • Een individu te helpen bij persoonlijke groei en werkgeluk;
 • Teams beter te laten functioneren en de communicatie te verbeteren;
 • Leidinggevenden te ondersteunen om hun leiderschapsstijl te ontwikkelen;
 • Vanuit de behoefte van de organisatie nieuwe medewerkers gericht te werven en selecteren.

Onze DISC analyse is meertalig te verkrijgen (Nederlands-, Engels- en Franstalig).

Download hieronder een gratis voorbeeld van de DISC analyse:

Wil je aan de slag met onze DISC analyse?

De analyses van HRM Profielen worden continue doorontwikkeld. We hechten dan ook veel waarde aan het correct toepassen van onze producten. Om die reden is het uitsluitend mogelijk om analyses in te kopen wanneer je een DISC certificering hebt doorlopen.

Als trainer, coach of (HR)professional zet je eerst de analyses uit. Vervolgens wordt aan het einde van de maand het totaal aantal uitgezette analyse gefactureerd.

Wat kost de DISC analyse?

Ben je elders gecertificeerd, dan kan je in veel gevallen alsnog direct inkopen bij HRM Profielen. Bij grotere afnames is er in veel gevallen een staffelkorting mogelijk. Neem contact op om de tarieven en mogelijkheden te bespreken.

Combineer DISC met drijfveren

Onze samenwerkingspartners gebruiken de DISC analyse veelal gecombineerd met de drijfverenanalyse. Lees over de waardevolle wisselwerking tussen DISC en drijfveren en hoe je nog meer impact kunt maken als professional.

De DISC analyse van HRM Profielen is een heldere en betrouwbare rapportage welke inzicht geeft in gedrags- en communicatievoorkeuren.

Waarvoor kan ik de DISC analyse inzetten?

Aan de hand van de analyse kan je gedrags- en communicatievoorkeuren in kaart brengen. Dit wordt vervolgens samengevat in een persoonlijkheidsprofiel. De analyse komt tot stand aan de hand van een online test, gebaseerd op de vier kleuren (daarom ook wel de kleurentest genoemd) en omvat 24 stellingen. De theoretische grondslag van de analyse ligt in het DISC model, zoals ooit bedacht door Jung en Marston.

Het betreft een HR-instrument welke veel ingezet wordt door recruiters, trainers, coaches en overige (HR)professionals voor onder andere:

Aan de hand van de analyse krijgt iemand inzicht in de mate waarin hij of zij elk van de vier gedragsstijlen in zich heeft. Vanuit daar is het mogelijk kwaliteiten nog beter te benutten en aandachtspunten te verbeteren. Dit komt zowel de ontwikkeling van deze persoon ten goede als die van het team en de organisatie.

Hoe is de DISC analyse van HRM Profielen opgebouwd?

In onze rapporten wordt het gedrag en de communicatievoorkeuren van een gedragsstijl uitgebreid besproken aan de hand van een basis- en responsstijl.

De rapportage is opgebouwd uit twee delen:

 1. De persoonlijke gedragsstijl;
 2. De gedragsstijl in de werkomgeving.

Onder het persoonlijke gedrag verstaan wij de zichtbare communicatie van een persoon met zijn of haar omgeving. Dit betreft zowel verbale als non-verbale communicatie. Bij de persoonlijke gedragsstijl gaan we onder andere in op:

 • Persoonlijke DISC gedragsgrafieken.
 • Een gedragsprofiel in beeld aan de hand van het teamweb.
 • Wat zijn de hoge en lage DISC scores?
 • Een visuele weergave van de hoge en lage scores d.m.v. de intensiteitsweergave.
 • Wat is het natuurlijke gedrag en wat is het gedrag onder druk (basis en respons)?

In het tweede deel van de rapporten worden de waarde van het individu beschreven voor een organisatie en de werkomgeving. Dit is niet alleen voor degene die de analyse invult interessant, maar ook voor zijn/haar leidinggevende en collega’s.