Teamontwikkeling

Onze visie is dat de performance van teams en organisaties de uitkomst is van passie, de juiste mindset en aanwezige vaardigheden. Door te kijken naar hoe een team presteert, kun je achterhalen waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Mensen in een groep gedragen zich anders dan individueel. Zodra mensen in een team gaan werken, ontstaat er groepsdynamiek. De prestatie en teamdynamiek worden door veel factoren beïnvloed. Teamontwikkeling is niet alleen voor groepen die problemen hebben maar ook voor teams die beter willen worden en willen blijven groeien.

Wat is teamontwikkeling?

Wil jij met jouw team optimaal presteren? Met teamontwikkeling kan je doelen realiseren, prestaties verbeteren en de samenwerking bevorderen. Teamcoaching zorgt voor structurele teamontwikkeling en verbetering van teamprestaties. Wanneer ga je als manager investeren in teamontwikkeling?

  • Als de groep als los zand aan elkaar hangt
  • De aanwezige potentie onvoldoende wordt benut
  • De communicatie binnen het team moeizaam en ineffectief verloopt
  • Echte verandering maar moeizaam tot stand komt
  • Effectief inspelen op veel veranderingen
  • Als het team moet groeien richting zelfsturing of zelforganisatie

Hoe krijg je inzicht in de prestaties van teams?

Hoe teams presteren is afhankelijk van veel factoren. Zo kan je kijken naar de volwassenheidsfasen van een team door gebruik te maken van het model van Tuckman. Hierin worden 4 fasen van volwassenheid omschreven: 1. vormfase, 2. stormfase, 3. normfase en 4. prestatiefase. Teams doorlopen de diverse stadia van ontwikkeling. Om te groeien, is het noodzakelijke om te leren hoe je als team kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden binnen elk stadium.

Patrick Lencioni beschrijft in zijn boek ‘de 5 frustraties van teamwork’ de kern van samenwerking in teams en de frustraties. Het model met de 5 frustraties van teamwork is opgebouwd als een piramide en begint bij de onderste laag. Door te kijken welke frustraties van teamwork er binnen het team spelen, kan je zien welke laag van de piramide het meeste aandacht nodig heeft. Welke stappen kunnen er gezet worden en wat vraagt dit van de teamleden en de managers?

De signalen van teams die niet optimaal presteren:

Om als team te presteren, moet er passie, de juiste mindset en de gewenste vaardigheden aanwezig zijn:

PERFORMANCE = PASSIE + MINDSET + SKILLS

Op basis van de performance kan je zien waarin het team zich te ontwikkelen heeft.

  • Een gedemotiveerd team; de passie en motivatie ontbreekt. Kenmerken hiervan zijn onder andere, onverschilligheid, frustratie, klagen etc
  • Team met onderstroom; welke belemmerende gedachten spelen er een rol zoals onbegrip, weinig onderling vertrouwen en gekleurde opvattingen over elkaar.
  • Team met te weinig skills; welke vaardigheden ontbreken er. Kenmerken hiervan zijn afwachtende, onzekere houding en stellen veel (hulp) vragen.
Plaats jouw team op de DISC mat, een mooie aanvulling op de Teamanalyse DISC

Teamontwikkeling: In 3 stappen werken naar een efficiënter team

Teamontwikkeling is een dynamisch proces en hangt van meerdere factoren af. Ook de rol van de teamcoach of trainer is belangrijk. Wij onderscheiden 3 stappen die essentieel zijn bij teamontwikkeling:

Stap 1: analyseren van het probleem
Onderzoek allereerst waar het team tegenaan loopt. Is er sprake van demotivatie, gebrek aan kennis of onderstroom? Door de verschillende signalen te onderzoeken, achterhaal je waar er behoefte is aan ontwikkeling. Hierbij is een goede intake essentieel. Denk hierbij aan persoonlijke interviews of teamintakes. Zorg ervoor dat het probleem helder is voor iedereen.

Stap 2. analyseren waar het team naartoe wil
Vanuit het in kaart brengen van de ontwikkelbehoefte, kan het doel bepaald worden. Zonder doel geen richting. Hierbij is draagvlak belangrijk, zowel vanuit het management alsook het team. Als je inzichtelijk hebt waar je als team naartoe wil, kan je het toetsbaar maken. Omschrijf de te behalen doelstellingen uit, wanneer is het gerealiseerd en hoe ziet dat er concreet uit. Door het meetbaar te maken, wordt het tastbaar en zie je of de juiste stappen genomen worden.

Stap 3. Teamontwikkeling realiseren
Teamontwikkeling is een proces. Door te starten met een DISC teamanalyse maak je inzichtelijk hoe een team is opgebouwd en samengesteld. In de teamanalyse worden er 8 teamrollen beschreven en het geeft weer waar de individuele voorkeuren liggen. Waar liggen de capaciteiten en hoe is de teamdynamiek? Vanuit hier wordt duidelijk waar de sterke- en ontwikkelpunten liggen en wat de kansen en de bedreigingen binnen het team zijn. Ontwikkeling begint dan ook bij bewustwording en inzicht in jezelf en anderen.

Met een teamanalyse op drijfveren wordt het duidelijk welke motivatoren achter het gedrag zitten. Juist de interactie tussen gedrag en de achterliggende drijfveren geven waardevolle informatie en inzichten. Het kan het team helpen om te ervaren op welke vlakken de samenwerking versterkt kan worden.

Kom in contact met HRM Profielen

Heb je nog vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.